ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Πνευμονία- Παρίσης- Θεσσαλονίκη

Είναι η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που προκαλείται από ποικίλα παθογόνα αίτια. Τα μικρόβια μπορεί να φθάσουν στους πνεύμονες:

 • είτε από εισρόφηση εκκρίσεων από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα
 • είτε με εισπνοή μολυσμένων σταγονιδίων
 • είτε αιματογενώς από άλλη εστία εκτός πνευμόνων.

Προδιαθεσικοί παράγοντες:

Οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, είναι όμως πιο πιθανό σε άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, γι’ αυτό και πλήττει κυρίως ηλικιωμένους.
Άλλοι παράγοντες που μπορεί να μειώσουν την αμυντική ικανότητα του οργανισμού είναι:

 • το κάπνισμα
 • μια προυπάρχουσα ιογενή λοιμώξη
 • ο σακχαρώδης διαβήτης
 • η ανοσοκαταστολή

Τα κυριότερα μικροβιακά αίτια της πνευμονίας είναι:

 • ο πνευμονιόκοκκος
 • ο αιμόφιλος της ινφλουένζας
 • το μυκόπλασμα
 • τα χλαμύδια
 • και οι ιοί

Η τυπική κλινική εικόνα ενός ασθενούς με πνευμονία περιλαμβάνει:

 • δύσπνοια
 • βήχα παραγωγικό ή μη
 • υψηλό πυρετό ή υποθερμία και ρίγος
 • θωρακαλγία
 • καταβολή και μυαλγίες

Η διάγνωση θα γίνει με βάση τη συμπτωματολογία, την κλινική εξέταση και την ακτινογραφία θώρακος. Ενίοτε, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν και αιματολογικές εξετάσεις όπως γενική αίματος και βιοχημικός έλεγχος ηλεκτρολυτών, νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας. Η επιτυχής θεραπεία των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού στηρίζεται κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση και στην έναρξη της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής, που πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με την ηλικία, τα συνοδά νοσήματα του ασθενούς και τυχόν προηγηθείσα λήψη αντιβιοτικών.

Η πρόληψη και εδώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα μέτρα:

 • διακοπή καπνίσματος
 • αντιγριππικός και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός στις ευπαθείς ομάδες
 • αποφυγή παρατεταμένης σωματικής κόπωσης και καταχρήσεων
 • έλεγχος και ρύθμιση των χρόνιων παθήσεων και κυρίως του σακχάρου.