Παρίσης Χρυσοβαλάντης

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Θεσσαλονίκη

Υπηρεσίες

Σπιρομέτρηση-Παρίσης-Θεσσαλονίκη

Σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής

 Η σπιρομέτρηση είναι μια ανώδυνη εξέταση, που δίνει πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση των πνευμόνων. Γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού ιατρικού οργάνου, του σπιρόμετρου. Ο εξεταζόμενος εισπνέει και εκπνέει μέσω ενός επιστομίου. Σε αρκετές περιπτώσεις, χορηγούμε εισπνεόμενο βρογχοδιασταλτικό φάρμακο στον ασθενή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει βελτίωση της αναπνευστικής του λειτουργίας.

Οξυμετρία-Παρίσης-Θεσσαλονίκη

Οξυμετρία

Είναι μια ανώδυνη μέθοδος έμμεσης μέτρησης του οξυγόνου στο αίμα μέσω του οξυμέτρου, που εφαρμόζεται σε ένα δάκτυλο του χεριού για λίγα δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η οξυμετρία μάς δίνει πληροφορίες για τις σφύξεις του ασθενούς.

Νυχτερινή οξυμετρία

Είναι η καταγραφή του οξυγόνου κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τη χρησιμοποιούμε για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη πιθανών διαταραχών κατά τη διάρκεια της νύχτας (σύνδρομο άπνοιας – υπόπνοιας στον ύπνο). Παρέχεται η δυνατότητα για πραγματοποίηση πλήρους μελέτης κατ’ οίκον, και όπου απαιτείται, η χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.

Διακοπή καπνίσματος-Παρίσης-Θεσσαλονίκη

Διακοπή καπνίσματος

Γίνεται μέσω μεθόδων αναγνωρισμένων από τη European Respiratory Society και από την Ελληνική Πνευμο-νολογική Εταιρεία.
Περιλαμβάνει συμβουλευτική και φαρμακο-θεραπεία.

Mantoux-Παρίσης-Θεσσαλονίκη

Δερμοαντίδραση Mantoux

Είναι η δοκιμασία για να δούμε αν κάποιος έχει μολυνθεί από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Πραγματοποιείται με την ενδοδερμική έγχυση μικρής ποσότητας φυματινικής πρωτεΐνης (0,1 ml). Το αποτέλεσμα ελέγχεται μετά από 48-72 ώρες, αξιολογώντας την έκταση της σκληρίας που αναπτύσσεται στο σημείο της έγχυσης.

βρονγχοσκόπηση-Παρίσης-Θεσσαλονίκη

Βρογχοσκόπηση

Είναι η εξέταση κατά την οποία ο ιατρός με τη χρήση του βρογχοσκοπίου, ενός εύκαμπτου οργάνου οπτικών ινών, προχωρά σε επισκόπηση των μεγάλων αεραγωγών του ασθενούς (τραχεία και βρόγχοι). Με τη χρήση ειδικών λαβίδων και βελονών, που διέρχονται από ειδικό κανάλι του βρογχοσκοπίου, μπορεί να λάβουμε ιστό για βιοψία ή να αφαιρεθούν τυχόν ξένα σώματα.